29/01/2015: Δήλωση της Αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού κας Έλενας Κουντουρά για το All – Inclusive.

29/01/2015: Δήλωση της Αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού κας Έλενας Κουντουρά για το All – Inclusive.


29/01/2015: Δήλωση της Αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού κας Έλενας Κουντουρά για το All – Inclusive.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων η Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού δήλωσε τα εξής:
«Δεν θα υπάρξει καμία ενέργεια εις βάρος των προϊόντων all-inclusive.
Αντίθετα μέσα από την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση των συγκεκριμένων προϊόντων θα ενισχυθεί η διάχυση του οφέλους του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος στις τοπικές αγορές και κοινωνίες.»