29/05/2013 Ενημερωτικό σημείωμα για ζητήματα θαλάσσιου τουρισμού με αφορμή τα Posidonia

29/05/2013 Ενημερωτικό σημείωμα για ζητήματα θαλάσσιου τουρισμού με αφορμή τα Posidonia


29/05/2013 Ενημερωτικό σημείωμα για ζητήματα θαλάσσιου τουρισμού με αφορμή τα Posidonia

Στο Υπουργείο  Τουρισμού  δώσαμε εξαρχής ιδιαίτερη  βαρύτητα στον πολιτικό σχεδιασμό του  θαλάσσιου τουρισμού, πολύ σημαντικός τομέας του οποίου είναι το yachting, ο τουρισμός με σκάφη αναψυχής που αναπτύσσεται γύρω από τις ακτογραμμές και τα νησιά και κυρίως γύρω από τις περιοχές όπου υφίστανται μαρίνες για αγκυροβόληση.
 
Ανάπτυξη  στις μαρίνες και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τα σκάφη αναψυχής είναι κατά την γνώμη μας άρρηκτα συνδεδεμένα. Από την μια πλευρά η κυρίαρχη πολιτική της κυβέρνησης και του Υπ. Τουρισμού σήμερα είναι η πάση δυνάμει ενίσχυση των επενδύσεων στις μαρίνες δηλαδή στο σταθερό, στο σίγουρο σκέλος αυτού που λέμε yachting.
 
Παράλληλα, άποψή μας, η οποία συμπλέει με την πλειοψηφία της αγοράς διεθνώς και στο εσωτερικό της χώρας είναι η αναγκαιότητα απελευθέρωσης των πλόων, υπό την έννοια της άρσης πλείστων αδικαιολόγητων για μια σύγχρονη χώρα διοικητικών εμποδίων που υφίστανται σήμερα, ώστε να κυκλοφορούν στις ελληνικές θάλασσες για αναψυχή όσο το δυνατόν περισσότερα σκάφη υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.
 
Τα σκάφη  πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ελεύθερα κινούμενα μεταφορικά μέσα αναψυχής, που βεβαίως ελέγχονται, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζουν και έσοδα στον τουρισμό και στο κράτος λόγω της εισόδου, της παραμονής τους και κυρίως του μόνιμου ελλιμενισμού τους στις ελληνικές μαρίνες: πάγια έσοδα, από καύσιμα/συντήρηση, επισκευές, προμήθεια πρώτων υλών για τα σκάφη, θέσεις εργασίας αλλά και έσοδα από τα εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, εκδρομές, αρχαιολογικούς χώρους και έσοδα από τον μόνιμο ελλιμενισμό.
Όλα αυτά συμποσούμενα και συνυπολογιζόμενα κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι ως έσοδα για την ελληνική οικονομία αλλά και ειδικότερα για το ελληνικό δημόσιο.
Στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που αφορά στα σκάφη αναψυχής – κι έχουμε ήδη καταθέσει τις θέσεις μας στα συναρμόδια υπουργεία, πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, ότι τώρα είναι η ευκαιρία για καινοτόμο ρύθμιση του τομέα του yachting.
 
Η προσπάθεια που απαιτείται πρέπει να στοχεύσει ενός πλαισίου, που θα εκφράζει τις απαιτήσεις της σημερινής παγκοσμιοποιημένης αγοράς, με την δημιουργία βάσης δεδομένων για όλες τις διαδικασίες και παράλληλα απλοποίηση των διαδικασιών για την επαγγελματικότητα του σκάφους, την αδειοδότησή του, την ναύλωση και την εν γένει κυκλοφορία του.
 
Εφόσον επιθυμούμε να πλέουν στις ελληνικές θάλασσες και να καταπλέουν στις ελληνικές μαρίνες όσο το δυνατόν περισσότερα σκάφη, θα είναι σαν να εθελοτυφλούμε αν συνεχίσουμε εσκεμμένα να αγνοούμε ότι σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αλλά και στις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, σε πολλές χώρες για παράδειγμα δεν υπάρχει καν διάκριση μεταξύ ιδιωτικού ή επαγγελματικού σκάφους, ή σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν διαδικασίες απόπλου-κατάπλου. Ρόλος λοιπόν των αρμόδιων αρχών πρέπει να είναι ο ορθός έλεγχος, με πλήρη σεβασμό στον τουρίστα του yachting o οποίος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υψηλού επιπέδου τουρίστας. Η τελική επιλογή πρέπει να είναι ορθός έλεγχος, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα, όχι επιβολή διοικητικών εμποδίων και ανούσιων γραφειοκρατικών διαδικασιών.
 
Αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα με τις σημερινές συνθήκες. Mε την συνδρομή όμως των συναρμόδιων υπουργείων, αλλά και όλων των ενασχολούμενων με το yachting, πιστεύουμε ότι είναι εφικτό να εισάγουμε άμεσα ένα εντελώς νέο και σύγχρονο πλαίσιο για την ανάπτυξη του. Οι μέχρι τώρα (και ιδιαίτερα οι πιο πρόσφατες) προσπάθειες δεν βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
 
Είναι η πιο  κρίσιμη και κατάλληλη στιγμή να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα ό,τι ισχύει διεθνώς εδώ και πολλά χρόνια. Είναι προς το συμφέρον της χώρας μας να αναπτύξουμε τον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, υπό την διαρκή μάλιστα πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού.