30/04/2020- Συνέντευξη του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη στον Richard Quest στο CNN

30/04/2020- Συνέντευξη του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη στον Richard Quest στο CNN


30/04/2020- Συνέντευξη του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη στον Richard Quest στο CNN