30/06/2014: Ομιλία της Υπουργού Τουρισμού κύριας Όλγας Κεφαλογιάννη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

30/06/2014: Ομιλία της Υπουργού Τουρισμού κύριας Όλγας Κεφαλογιάννη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής


30/06/2014: Ομιλία της Υπουργού Τουρισμού κύριας Όλγας Κεφαλογιάννη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις βρισκόμαστε εν μέσω μίας ακόμη σημαντικής τουριστικής περιόδου και ταυτόχρονα σε μια ιστορική συγκυρία για τον ελληνικό τουρισμό.

 

Η χώρα μας εδραιώνεται ως τουριστικός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας και αναγνωρισιμότητας.

 

Ο τουρισμός είναι χωρίς αμφιβολία ο κλάδος που σηματοδοτεί την ανάκαμψης της εθνική οικονομίας, στηρίζει σε δύσκολους καιρούς το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και την απασχόληση, αποτελεί δείγμα αξιοπιστίας και φερεγγυότητας για την χώρα, και τέλος πόλο έλξης αλλά και μέτρο σύγκρισης σε ότι αφορά την επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι βέβαιο σήμερα, ότι δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τυχαία.

 

Η Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αντιμετώπισαν εξαρχής τον τουρισμό ως υπόθεση υψίστης σημασίας και άμεσης προτεραιότητας.

 

Το εθνικό σχέδιο που εκπονήθηκε και υλοποιείται συλλογικά στηρίζεται:

  • στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση των επενδύσεων
  • στην ανάπτυξη των νέων προϊόντων και μορφών τουρισμού
  • στη διασφάλιση της ποιότητας των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών
  • στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • και τέλος στην αναμόρφωση της επικοινωνιακής ταυτότητας και της στρατηγικής προβολής της χώρας στο εξωτερικό.

 

Σε ότι αφορά το θεσμικό σκέλος, θεωρούμε ότι μετά από δύο χρόνια, ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται ξεκάθαρα σε ένα πολύ καλύτερο σημείο.

 

Διοικητικά βάρη έχουν αρθεί και διάφορα προσκόμματα δεκαετιών που περιόριζαν την ανταγωνιστικότητα έχουν αντιμετωπιστεί δραστικά.

 

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις προωθήθηκαν και προωθούνται σε όλα τα επίπεδα, σε όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας.

 

Οι στόχοι αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι:

  • Η κατάργηση κάθε περιττής διαδικασίας,
  • Η ουσιαστική και θεσμικά θωρακισμένη προστασία του περιβάλλοντος,
  • Η αναβάθμιση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών,
  • Ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς με νέες δυνατότητες για τον επισκέπτη όλο τον χρόνο.

 

Από συνομιλίες με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γνωρίζουμε ότι η νέα πολιτική για τις επενδύσεις εκπέμπει ήδη ένα ισχυρό σήμα στις αγορές.

 

Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου επεξεργάζεται αυτή την στιγμή σειρά σημαντικότατων επενδυτικών προτάσεων, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται προ του σταδίου υλοποίησης.

 

Με την επιστροφή της εμπιστοσύνης των αγορών είμαστε αισιόδοξοι ότι οι υποψήφιοι επενδυτές θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν τις νέες δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο, τον σαφή χωροταξικό σχεδιασμό, τις σημαντικά απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδοτήσεων. τα προϊόντα που εισήχθησαν ή αναδιαμορφώθηκαν με τον ν. 4179.

 

Πέρα από τα κατά γενική ομολογία πολύ θετικά αποτελέσματα του 2013 όσον αφορά τια αφίξεις και τα έσοδα, καταγράφηκαν ορισμένες ακόμα ουσιαστικές νίκες. Για παράδειγμα η σημαντική αύξηση της τουριστική κίνησης, περίπου στο 20%, που διαφαίνεται για το πρώτο τετράμηνο του 2014 δείχνει αξιοσημείωτη μία αλλαγή προς άμβλυνση της εποχικότητας.

 

Ακόμα, η ρύθμιση για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα θεωρείται παράδειγμα καλής πρακτικής διεθνώς, και ήδη αποδίδει καρπούς, περιορίζει τη φοροδιαφυγή, αποφέρει έσοδα σε κράτος και ιδιώτες.

Κυρίες και κύριοι,

 

Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου που συζητούμε σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος μεταρρυθμίσεων  που σε συνδυασμό με παράλληλες και πολύ σημαντικές παρεμβάσεις από τα συναρμόδια υπουργεία
θέτει τις βάσεις, για να αποκτήσει η χώρα μακροχρόνια, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ανάπτυξη επωφελή για τους πολλούς, για τις τοπικές οικονομίες, για τις αγροτικές και ορεινές περιοχές, για τους νέους, για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

 

Με γνώμονα τις μεγάλες δυνατότητες της χώρας δημιουργούμε ένα αποδοτικότερο και σαφέστερο θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα αφενός ένα λειτουργικό και σύγχρονο πλαίσιο για τις επενδύσεις, και αφετέρου επιτελικές και εκτελεστικές δομές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό.

 

Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου είναι αποτέλεσμα μεθοδικής συνεργασίας και διαβούλευσης με υπηρεσίες και κοινωνικούς και κλαδικούς φορείς.

 

Για ακόμα μία φορά, παρεμβαίνουμε συνολικά στην τουριστική δραστηριότητα στην χώρα μας επιφέροντας κατάλληλες αλλαγές, όπου χρειάζεται, όπου επιτάσσουν οι μεταβολές στην διεθνή τουριστική προσφορά και τα πρότυπα ζήτησης.

 

Φροντίζουμε ταυτόχρονα να διαμορφώσουμε και να παραδώσουμε ένα πλαίσιο που θα οδηγήσει σε μία νέα πραγματικότητα για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τουρισμό. που θα έχει μεριμνήσει για την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, που θα προλαμβάνει παθογένειες που παρατηρούνται σε άλλες χώρες.

 

Συνεχίζοντας την δουλεία που έγινε με τον νόμο 4179 και τις κανονιστικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης και του υπουργείου τον τελευταίο χρόνο, όπως, το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το νέο καθεστώς αδειοδοτήσεων, το πλαίσιο λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων όπως των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, το πλαίσιο του ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, καταγράψαμε εκκρεμότητες που συσσωρεύονταν τα προηγούμενα χρόνια και παρεμβαίνουμε διορθωτικά σε σημαντικά θέματα που χρήζουν επεξεργασίας.

 

Συνοπτικά λοιπόν προωθούμε μεταρρυθμίσεις σε πέντε βασικά σημεία.

 

Κεφάλαιο Α’: Τουριστικές Επιχειρήσεις, Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, Κυρώσεις

 

Πρώτον

 

Με στόχο την εύρυθμη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα σε ένα σταθερό θεσμικό περιβάλλον, διαμορφώνουμε ένα νέο απλοποιημένο και σαφέστερο πλαίσιο ορισμών και διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων.

 

Θα συμφωνήσουμε νομίζω ότι η σαφήνεια και η απλότητα των ορισμών για το χρήστη, και ιδιαίτερα των ορισμών που αφορούν στα τουριστικά καταλύματα, συνιστά ζωτικής σημασίας θέμα για την ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

 

Μία από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία λήψης σήματος λειτουργίας είναι η κατάργηση του σταδίου της προηγούμενης έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης, καθώς και της καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου, η οποία πλέον έχει ενσωματωθεί στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπου απαιτείται.

 

Παράλληλα, επανακαθορίζεται η διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων και αρμόδιος φορέας ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και διασύνδεση με τον κλάδο.

 

Κεφάλαιο Β’: Θέματα Ειδικών Τουριστικών Υποδομών

 

Αρθ. 8-16. (Θέματα τουριστικών λιμένων)

 

Δεύτερον,

 

Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και τη μετάβαση σε έναν ποιοτικό και οικονομικά αποδοτικότερο τουρισμό που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις,
προτείνουμε επικαιροποίηση του προτύπου τουριστικής ανάπτυξης.

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν, στοχεύουμε στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ειδικών τουριστικών υποδομών, καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων χωροθέτησης. Για παράδειγμα, η εισαγωγή του ανωτάτου ορίου στις κτιριακές υποδομές επιδιώκει να καταστήσει σαφή την διάκριση μεταξύ μαρίνας και καταφυγίου τουριστικών σκαφών.

 

Επιπλέον, σε ότι αφορά την χωροθέτηση των μαρίνων γίνονται κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε η διαδικασία να συμβαδίζει με τις ταχύτητες που απαιτεί η υλοποίηση επενδύσεων.

 

Εν συνεχεία επιχειρείται μεταξύ άλλων επίλυση του πάγιου προβλήματος έλλειψης αξιόπιστης καταγραφής της δημόσιας περιουσίας με τον ακριβή και οριστικό καθορισμό οριογραμμής αιγιαλού στον γενικό σχεδιασμό του τουριστικού λιμένα.

 

Τέλος προχωρούμε σε περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών χωροθέτησης τουριστικών λιμένων με κατάργηση περιττών διοικητικών βαρών.

 

Αρθ. 17-21 (Σύνθετα, χιονοδρομικά, αυτοκινητοδρόμια)

 

Στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και με σκοπό την βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του νέου αυτού τουριστικού προϊόντος παρέχεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα πώλησης επιπλωμένων κατοικιών από την στιγμή ακόμα έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

 

Για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας που εισήχθησαν με τον ν.4179 συμπληρώνεται και εξειδικεύεται το πλέγμα διατάξεων που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους και την μετατροπή συμβατικών ξενοδοχείων σε αυτή τη μορφή τουριστικής επιχείρησης.

 

Για τα αναγνωρισμένα χιονοδρομικά κέντρα της επικράτειας προχωρούμε σε οριστική διευθέτηση του ζητήματος λειτουργίας τους καθώς και των εντός αυτών κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων
και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Ειδικές Μορφές Τουρισμού

 

Άρθ.25-26 (Οινοτουρισμός/ Ιαματικός τουρισμός)

 

Τρίτον

 

Είναι δεδομένη η πρόθεσή μας για προώθηση επιλεγμένων ειδικών μορφών τουρισμού, που εμφανίζουν θετική προοπτική και μπορούν να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά την τουριστική προσφορά της χώρας, ενισχύοντας ταυτόχρονα το εισόδημα επαγγελματιών άλλων κλάδων.

 

Με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση της οινική παράδοσης πολλών περιοχών της χώρας προτείνονται στο τέταρτο κεφάλαιο οι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων οινοτουρισμού.

 

Εν συνεχεία επιφέρονται τροποποιήσεις στου όρους λειτουργίας παρόχων ιατρικού τουρισμού ενώ αναφορικά με τον ιαματικό τουρισμό επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας των επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Χορηγία για την τουριστική προβολή της Ελλάδας

Η τέταρτη παρέμβαση. Το υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ να μπορούν να λαμβάνουν χορηγίες με τις οποίες να ενισχύεται η δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος προώθησης και προβολής της χώρας.

 

Τέλος με μια σειρά παρεμβάσεων, δημιουργούμε νέες, αποδοτικότερες δομές υποστήριξης των πολιτικών μας επιλογών με άξονα την ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του Υπουργείου Τουρισμού σε αντικείμενα αδειοδοτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και τουριστικής εκπαίδευση.

 

Μία από τις βασικές μας επιδιώξεις από τον Ιούνιο του 2012 είναι η ουσιαστική αναδιοργάνωση της διοικητικής και οργανωτικής δομής των φορέων υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής της χώρας υπό την εποπτεία του ανασυσταθέντος Υπουργείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αρθρα 22-24

 

Στο τρίτο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου εισάγονται ζητήματα προώθησης της τουριστικής εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Τουρισμού καταβάλει την τελευταία διετία κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία των σχολών και την εξυπηρέτηση των σπουδαστών.Έτσι προτείνεται η αξιοποίηση περιουσίας του πρώην Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης προς όφελος συνολικά της τουριστικής εκπαίδευσης.

 

Επίσης για τους ξεναγούς δίνεται λύση στο θέμα των αδειών ξενάγησης σε ξένες γλώσσες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα γλωσσομάθειας προκηρύξεων του ΑΣΕΠ ώστε να ανταποκριθούμε άμεσα και στην επικείμενη αυξημένη ζήτηση από αναδυόμενες αγορές

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Ειδικά Θέματα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Παράλληλα σε επόμενο κεφάλαιο επιδιώκουμε την ανάδειξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε σύγχρονο εργαλείο προώθησης και προβολής του εθνικού τουριστικού προϊόντος. Ως ο αποκλειστικός οργανισμός προβολής της Ελλάδος θα αξιοποιεί όλες τις πρόσφατες τάσεις και μεθόδους προώθησης σε διάφορα πεδία, όπως η προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών, και η συνεργασία με μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς του εξωτερικού.    

 

Τέλος ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα που αφορούν σε αρμοδιότητες και της επιχειρησιακή ικανότητας του οργανισμού με γνώμονα πάντα την κατά τον αποδοτικότερο τρόπο προώθηση της επικοινωνιακής ταυτότητας και άλλων ζητημάτων της τουριστικής πολιτικής της χώρας.

 

Κυρίες και κύριοι,

 

Θεωρούμε ότι με την νέα νομοθετική πρωτοβουλία κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και τη θεσμική θωράκιση του ελληνικού τουρισμού. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση. Συνέχεια της περσινής νομοθετικής μας πρωτοβουλίας.

 

Στηρίζουμε ουσιαστικά το πιο προβεβλημένο εθνικό προϊόν σε θεσμικό επίπεδο, τη δραστηριότητα που στα επόμενα χρόνια αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην μεγάλη εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη και ανάπτυξη.

 

Με την εισαγωγή νέων διαδικασιών και ευκαιριών για την τουριστική επιχειρηματικότητα, με την συστηματοποίηση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισμού. Ευελπιστούμε έτσι, ότι η χώρα μας θα παραμείνει στα επόμενα χρόνια ως ένας από τους κύριους προορισμούς παγκοσμίως και ότι ο ελληνικός τουρισμός θα καταστεί κινητήριος δύναμη για τη την ανάκαμψη της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.

 

Σας ευχαριστώ πολύ