Λειτουργία ΕΟΤ, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 – Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών

Λειτουργία ΕΟΤ, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 – Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών


Λειτουργία ΕΟΤ, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 – Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , η Υπηρεσία μας θα λειτουργήσει στις 28/1/2022 μέσω τηλεργασίας.

Στην περίπτωση προγραμματισμένου ραντεβού, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την αρμόδια Διεύθυνση

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών