07/10/2022 – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4 ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης του περιπτέρου ΕΟΤ στις ακόλουθες τέσσερις (4) Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού VAKANTIEBEURS 2023 (Ουτρέχτη, Ολλανδία, 11-15.01.2023), FITUR 2023 (Μαδρίτη, Ισπανία, 18-22.01.2023), SALON DE VACANCES 2023 (Βρυξέλλες, Βέλγιο, 02-05.02.2023)  και MATKA 2023 (Ελσίνκι, Φινλανδία, 19-22.01.2023)

 

 

 

 

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

 

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ