15/09/2017 Προκήρυξη– πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού

Ο Ε.Ο.Τ. προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων Προϊσταμένου σε γραφεία εξωτερικού

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων : από Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ