27/12/2022 – Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου στην Υπηρεσία ΕΟΤ Ισπανίας

Ο Ε.Ο.Τ. προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου στην Υπηρεσία ΕΟΤ Ισπανίας, με έδρα τη Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Νότια Αμερική.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ