Διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στη Θεσσαλονίκη

Το Υπουργείου Τουρισμού εγκρίνει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει, και την κυα αριθμ. 18062/20-12-2012 «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού».

 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στην έδρα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από 27 Μαΐου 2013 έως 26 Ιουλίου 2013

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι την Παρασκευή 10 Μαϊου 2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

– ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ