Διαγωνισμός κατασκευής περιπτέρων για τις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις TOP RESA, EIBTM και ILTM

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού TOP RESA Παρίσι, Ε.Ι.Β.Τ.Μ. Βαρκελώνη, και I.L.T.M. Cannes, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 30 Ιουλίου 2013, ώρα 10:00
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: Τρίτη 30 Ιουλίου 2013, ώρα 10:30

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Σχέδια Εκθέσεων

EIBTM

EIBTM Φωτορεαλιστικά*

Στοιχεία επικοινωνίας με το εκθεσιακό κέντρο EIBTM Βαρκελώνης

Κάτοψη έκθεσης ILTM

Θέση περιπτέρου ΕΟΤ στην έκθεση ILTM

 

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φωτορεαλιστικά παραθέτονται μόνο ως παράδειγμα υλοποίησης των σχεδίων καθότι είναι από την περσινή έκθεση ΕΙΒΤΜ στην οποία ο χώρος περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. ήταν μεγαλύτερος.