Διαγωνισμός συντήρησης κλιματιστικών ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012 και ώρα 10:30 π.μ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ