Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την κατασκευή περιπτέρων του ΕΟΤ σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού (DEMA DIVING SHOW 2017, IMEX AMERICA 2017 και SALON INTERNATIONAL TOURISME & TRAVEL SHOW 2017)

 

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων του έργου : «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης των περιπτέρων ΕΟΤ σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ (DEMA DIVING SHOW 2017 και IMEX AMERICA 2017) και στον Καναδά (SALON INTERNATIONAL TOURISME & TRAVEL SHOW 2017)», με περιορισμό της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών σε 15 ημέρες, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής
Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Τετάρτη 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 17:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 πμ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ)

espd-request USA

DEMA

IMEX AMERICA

SALON INTERNATIONAL