Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την κατασκευή των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού BITE, ITB, ITE και KOTFA 2018

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, των περιπτέρων ΕΟΤ σε τέσσερις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που θα διεξαχθούν στη Σαγκάη (ITB 2018), στο Χονγκ Κονγκ (ITE 2018), στη Σεούλ (KOTFA 2018) και στο Πεκίνο (BITE 2018)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

Καταλυκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Πέμπτη 22/02/2018 και ώρα 17:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΤΕ 2018

ΣΧΕΔΙΑ ΙΤΒ 2018

ΣΧΕΔΙΑ ΙΤΕ 2018

ΣΧΕΔΙΑ KOTFA 2018

ΕΕΕΠ (.xml)

ΕΕΕΠ (.pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο)