Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου:«Κατασκευή,διακόσμηση,εξοπλισμός,αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο μετά το πέρας της έκθεσης,των περιπτέρων ΕΟΤ σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου:  «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, των  περιπτέρων ΕΟΤ σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που θα διεξαχθούν στη Βαρσοβία (TTWARSAW 2017), στις Κάννες (ILTM 2017) και στη Βαρκελώνη (IBTM World 2017)»

 

Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 και ώρα 17:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00 πμ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ)

espd-request eu

ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ IBTM

ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ TTWARSAW

ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΈΡΟΥ ILTM