Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, εξοπλισμός, διακόσμηση και την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον κάθε εκθεσιακό χώρο των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις ITB και IMEX

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου:  «Κατασκευή,  εξοπλισμός, διακόσμηση και – μετά το πέρας της κάθε έκθεσης – την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον κάθε εκθεσιακό χώρο των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού Ι.Τ.Β. Βερολίνο (09-13/03/2016) και ΙΜΕΧ Φρανκφούρτη (19-21/04/2016)  στη Γερμανία», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

 

 
Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 16:00