Διακήρυξη για περίπτερα έκθεσης FITUR 2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, εξοπλισμός, διακόσμηση και – μετά το πέρας της έκθεσης – την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «FITUR», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή».
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9:30.