Διακήρυξη για περίπτερα έκθεσης International Mediterranean Tourism Market (I.M.T.M. 2014)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: "Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού International Mediterranean Tourism Market (I.M.T.M. 2014) 11 έως 12 Φεβρουαρίου 2014, Τελ Αβίβ Ισραήλ".
Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την κατασκευή περιπτέρου εμβαδού 76 m2  με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (20.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00.