Διακήρυξη για περίπτερο έκθεσης ITΒ 2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού εξοπλισμού), διακόσμηση και μετά το πέρας της έκθεσης την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Internationale Tourismus Borse (Ι.Τ.Β.), η οποία θα διεξαχθεί στο Βερολίνο Γερμανίας από 5 έως 9 Μαρτίου 2014», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:30
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ