Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την κατασκευή των περιπτέρων του ΕΟΤ στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις International Fair of Tourism 2018, Ferie For Alle 2018 και ITB 2018

Ο ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον κάθε εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, των περιπτέρων ΕΟΤ σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που θα διεξαχθούν α) International Fair of Tourism 2018 (Βελιγράδι, Σερβία, 22-25/02/2018), β) FERIE FOR ALLE 2018 (Χέρνινγκ, Δανία, 23-25/02/2018 και γ) ΙΤΒ 2018 (Βερολίνο, Γερμανία, 07-11/03/2018)».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Μέχρι την 13-12-2017 και ώρα  17:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ FERIE FOR ALLE

ΣΧΕΔΙΑ IFT

ΣΧΕΔΙΑ ITB

Ε.Ε.Ε.Π. (.xml)

Ε.Ε.Ε.Π. (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ