Διακήρυξη λευκώματος 100 χρόνια τουρισμός

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της εκτύπωσης επετειακού λευκώματος για τα 100 χρόνια τουρισμός, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο αριθμό προσφερομένων αντιτύπων στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, ή τη χαμηλότερη τιμή μονάδας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (15-09-2014)