Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη διεθνή έκθεση τουρισμού CIS

Ο Ελληνικός Οργανισμός τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού  CIS INWETEX TRAVEL MARKET η οποία θα διεξαχθεί από 10 έως 12 Οκτωβρίου 2013 στην Αγία Πετρούπολη Ρωσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013, ώρα 10:00.
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013, ώρα 10:30.
Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Σχέδια έκθεσης CIS