Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «KOREA WORLD TRAVEL FAIR (KOTFA)»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «KOREA WORLD TRAVEL FAIR (KOTFA)» η οποία θα διεξαχθεί από 9 έως 12 Ιουνίου 2016 στη Σεούλ Κορέας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
 
 
Προϋπολογισμός έργου: Μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ή 40.650,41 € πλέον ΦΠΑ 23%.
Κριτήριο κατακύρωσης:  Η χαμηλότερη τιμή
 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών:  Μέχρι Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00.