Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού CITE και ITB

Ο Ελληνικός Οργασνισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο (μετά το πέρας της κάθε έκθεσης) των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού CHINA GUANGDONG INTERNATIONAL TOURISM INDUSTRY EXPO (CITE) Γκουαντζού Κίνας, και ΙΤΒ Asia Σιγκαπούρη.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, ώρα 10:00
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, ώρα 10:30
Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Σχέδια εκθέσεων CITE & ITB