Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο:«Κατασκευή, εξοπλισμός,αποξήλωση ,των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρ/μού LETO/ΛΕΤΟ 2016 στην ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ (01-03 /04/2016), και KITF 2016, στο ΑΛΜΑΤΙ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (20-22 /04/2016)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή,  εξοπλισμός, διακόσμηση και μετά το πέρας της κάθε έκθεσης, της αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον κάθε εκθεσιακό χώρο, των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού LETO  / ΛΕΤΟ 2016 που θα διεξαχθεί  στην ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ (01-03 Απριλίου 2016), και KITF 2016, που θα διεξαχθεί  στο ΑΛΜΑΤΙ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (20-22 Απριλίου 2016)», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διαγωνισμού

Σχέδια LETO