Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΟΤ.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμο για τη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΟΤ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00