Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού KOREA WORLD TRAVEL FAIR (KOTFA) 2017

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού KOREA WORLD TRAVEL FAIR (KOTFA) 2017, η οποία θα διεξαχθεί από 1 έως 4 Ιουνίου 2017 στη Σεούλ Κορέας».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ (ΤΕΥΔ)

ΣΧΕΔΙΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συμπιεσμένο αρχείο που περιέχει 14 αρχεία)