Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή τουριστική έκθεση IMTM 2018 στο Τελ Αβίβ Ισραήλ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακήρυττει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού International Mediterraneal Tourism Market (IMTM) η οποία θα διεξαχθεί από 6 έως 7 Φεβρουαρίου 2018 στο Τελ Αβίβ Ισραήλ».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΙΜΤΜ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ (ψηφιακά υπογεγραμμένο)