Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΕΙΒΤΜ 2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «EΙBTΜ», η οποία θα διεξαχθεί από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2014 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΒΤΜ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ