Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΜΕΧ της Γερμανίας

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «ΙΜΕΧ», η οποία θα διεξαχθεί από 20 έως 22 Μαΐου 2014 στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 και ώρα 10:30.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΑ