Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΤΙΤΕ στην Τεχεράνη

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού  ΤΙΤΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχεράνη Ιράν από 16 έως 19 Φεβρουαρίου 2016», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Προϋπολογισμός έργου: Μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,  ή 36.585,37 €  πλέον ΦΠΑ.
 
Κριτήριο κατακύρωσης:  Η χαμηλότερη τιμή
 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών:  Μέχρι Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 16:00.
 
Τόπος Διαγωνισμού:  Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα
 
 
– Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού doc pdf
– Περίληψη διαγωνισμού doc pdf