Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια αναλώσιμων για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και για την προμήθεια αναλώσιμων για τους εξυπηρετητές (servers)

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια αναλώσιμων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και προμήθεια αναλώσιμων για τους εξυπηρετητές (servers) , για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014 και ώρα 14:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ