Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την ανάγκη του ΕΟΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του ΕΟΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα παραρτήματα της παρούσης.

 

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευή 21/11/2014 και ώρα 15:00μ.μ 

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (.doc)

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (.pdf)