Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών του ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ