Επαναπροκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τουλάχιστον 5.000 τεμαχίων φορητών μνημών (USB)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού κηρύττει άγονο το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τουλάχιστον 5.000 τεμαχίων φορητών μνημών (USB), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό προσφερομένων τεμαχίων στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό των 25.000 € και επαναπροκηρύσσει εκ νέου τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού (με γραπτές σφραγισμένες προσφορές) για την προμήθεια φορητών μνημών (USB), χωρητικότητας 4GB και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό προσφερομένων τεμαχίων στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 και ώρα 14:00.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΧΕΔΙΟ 1
ΣΧΕΔΙΟ 2