Μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου 400-450 τ.μ., για την άμεση στέγαση της ΠΥΤ Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα)

Μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και συνέχιση του με προφορική μειοδοσία, για τη μίσθωση ακινήτου  400-450 τ.μ., ώστε να χρησιμοποιηθεί για την άμεση στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα) για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της μίσθωσης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00
– ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ