Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. για τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WTM 2013

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2013, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας από 4 έως 7 Νοεμβρίου 2013, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11/10/2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 11/10/2013 και ώρα 10:30.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑ WTM 2013