Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύτει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την κατασκευή των περιπτέρων του στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού RIYADH 2018 – TRAVEL FAIR, KITF 2018, ARABIAN TRAVEL MARKET – ATM 2018 και IMEX 2018

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, των περιπτέρων ΕΟΤ σε τέσσερις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που θα διεξαχθούν στη Σαουδική Αραβία (RIYADH 2018 – TRAVEL FAIR), στο Καζακστάν (KITF 2018), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ARABIAN TRAVEL MARKET – ATM 2018) και στη Γερμανία (IMEX 2018)».

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 16/01/2018 και ώρα 17:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑ ATM

ΣΧΕΔΙΑ IMEX

ΣΧΕΔΙΑ KITF

ΣΧΕΔΙΑ RIYADH – TRAVEL FAIR

ΕΕΕΠ (.xml)

ΕΕΕΠ (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ