Πρόχειρος διαγωνισμός για τη φύλαξη του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της επίβλεψης και φύλαξης των εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του ΕΟΤ στο κτίριο επί της οδού Αν. Τσόχα 7.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 09:00 π.μ.
Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ