Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τα περίπτερα των εκθέσεων Ferinmesse και Ferie For Alle 2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της κάθε έκθεσης – των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις «FERIENMESSE» (16-19 Ιανουαρίου 2014) Βιέννη Αυστρίας και «FERIE FOR ALLE» (21-23 Φεβρουαρίου 2014) στο Χέρνινγκ Δανίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:30.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ FERIENMESSE
ΣΧΕΔΙΑ FERIE FOR ALLE
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ)