Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του περιπτέρου του ΕΟΤ στην διεθνή έκθεση τουρισμού ΒΙΤΕ στο Πεκίνο

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού  BEIJING INTERNATIONAL TOURISM EXPO (BITE) η οποία θα διεξαχθεί από 27 έως 29 Ιουνίου 2014 στο Πεκίνο Κίνας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 και ώρα 10:30.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΒΙΤΕ 2014