Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός και αποξήλωση του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «International Fair of Touris», στο Βελιγράδι Σερβίας»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρρύτει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «International Fair of Tourism», η οποία θα διεξαχθεί από 18 έως 21 Φεβρουαρίου 2016 στο Βελιγράδι Σερβίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογισμός έργου: Μέχρι σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (49.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,  ή 39.837,40 € πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή

Προθεσμία υποβολής προσφορών:   Μέχρι Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00

Τόπος Διαγωνισμού:  Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα

 

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού

Σχέδια περιπτέρου IFT