Πρόχειρος διαγωνισμός για την κατασκευή του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση Τουρισμού TOUR SALON Πόζναν (17-19/10/2013) στην Πολωνία»

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση Τουρισμού TOUR SALON Πόζναν (17-19/10/2013) στην Πολωνία», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:30