Πρόχειρος διαγωνισμός για την κατασκευή του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «International Fair of Tourism»

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «International Fair of Tourism», η οποία θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι Σερβίας από 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2014», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 10:30.