Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών του.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: μέχρι την Τρίτη 19-03-2013 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ).
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 19-03-2013 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

Προκήρυξη

Πίνακας οικονομικής προσφοράς για ισοδύναμα αναλώσιμα

Πίνακας οικονομικής προσφοράς για γνήσια αναλώσιμα

Διευκρινίσεις

– Διευκρινίσεις-2