Πρόχειρος διαγωνισμός κατασκευής περιπτέρου για την διεθνή έκθεση τουρισμού TOP RESA

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού TOP RESA,  η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου 2012, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00.

 

Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012 και ώρα 10:30.