Πρόχειρος διαγωνισμός κατασκευής τουριστικού περιπτέρου του ΕΟΤ για τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Cruise Shipping – Seatrade 2014 στο Μαϊάμι

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «CRUISE SHIPPING / SEATRADE 2014», η οποία θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι Η.Π.Α. από 10 έως 13 Μαρτίου 2014», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:30.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑ CRUISE SHIPPING/SEATRADE

ΣΧΕΔΙΑ CRUISE SHIPPING/SEATRADE (Συνέχεια)