Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ