Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2014, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας από 3 έως 6 Νοεμβρίου 2014, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 14:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:00.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ WTM