Προκήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 30 ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενός εξυπηρετητή , ενός συστήματος αποθήκευσης με σύνδεση δικτύου και ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Τουρισμού

Προκήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια 30 (τριάντα) ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενός εξυπηρετητή (server), ενός συστήματος αποθήκευσης με σύνδεση δικτύου (N.A.S.) και ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Τουρισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ