Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. του Εξωτερικού.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. του Εξωτερικού.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ